Archief

De consument wil soeverein kunnen handelen. Dat betekent dat hij zelf wil kunnen bepalen welke producten en diensten hij nodig heeft om optimaal in de eigen behoefte te kunnen voorzien. De regie voor het maken van keuzes en de inrichting van het leven is daarmee in eigen handen.

Soevereiniteit en verantwoordelijkheid

Nauw hiermee samen gaat het besef van verantwoordelijkheid voor de behoeften van de samenleving en van anderen. Hoe meer rechten een consument opeist, des te zwaarder de verantwoordelijkheid om deze rechten op een juiste manier te benutten. Consumenten hebben hiermee dus ook plichten. Het eigen gedrag, zoals een ongezond of risicovol leefpatroon, heeft consequenties voor anderen. Soevereiniteit en verantwoordelijkheid zijn daarmee onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hoe soevereiner de consument is, des te meer eigen verantwoordelijkheid hij moet nemen om te voorkomen dat het maken van bepaalde keuzes een belemmering wordt of schade oplevert voor de soevereiniteit van anderen.

Gelijkwaardigheid

Naast soevereiniteit en verantwoordelijkheid is er de noodzaak van het streven naar gelijkwaardigheid ten opzichte van de verkopende aanbieder. Consumenten willen als gelijkwaardige marktpartij aan het koopproces kunnen deelnemen. Ze kunnen dit nu nog niet. De consument opereert als individu op de markt en vindt zich tegenover een georganiseerde producent. Dat betekent dat consumenten de juiste instrumenten in handen moeten krijgen om hun keuzes goed te kunnen maken en daarmee de juiste prikkels te kunnen uitdelen om het gedrag van de andere marktpartijen naar hun wensen te beïnvloeden en te sturen.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.