Archief

Rechten van de consument

Soevereiniteit, verantwoordelijkheid en gelijkwaardigheid vormen de basiswaarden. Om soeverein, gelijkwaardig en verantwoordelijk op de markt te kunnen opereren, zijn voorwaarden voor de realisatie van deze waarden nodig. Deze zijn geformuleerd als de zogenoemde rechten van de consument. Waar de drie waarden de fundering zijn van het consumentenwerk, vormen de consumentenrechten de bouwstenen. Het zijn deze rechten waarmee de Consumentenbond zijn werk en activiteiten vormgeeft:

  • recht op toegang tot noodzakelijke producten en diensten;
  • recht op keuze;
  • recht op informatie;
  • recht op educatie;
  • recht op veilige producten;
  • recht op klacht- en verhaalsmogelijkheden;
  • recht op consumentenvertegenwoordiging;
  • recht op duurzame producten en diensten.

Deze rechten zijn geen statische begrippen. Met de veranderende samenleving en de veranderende rol van de consument zullen ook de rechten in betekenis en belangrijkheid veranderen.