Archief

money-bank (401(K) 2013)Unkobon heeft de 5 banken op Bonaire een brief gestuurd met de volgende tekst.

Geachte directie,

In het kader van ons onderzoek naar de kosten die de bank in rekening brengt aan haar klanten willen wij  u verzoeken ons deze gegevens te verstrekken.  Graag zien wij, naast de algemene bankkosten, de opgave van de bankkosten  aan de hand van het volgend voorbeeld.

Voorbeeld:

Klant heeft een pensioenuitkering vanuit Nederland.

Hij/zij ontvangt een bedrag van € 1500,-.

Er is gekozen dat de kosten voor de “verzender” in Nederland is.

–          Welke kosten worden er op Bonaire in rekening gebracht? (Graag alle kosten weergeven.)

–          Zijn deze te verdelen in internationale- en lokale kosten?

–          Welke wisselkoers wordt gebruikt?

–          Wat is de peildatum?

–          Wat zijn de kosten op Bonaire als deze worden gedeeld tussen “verzender en ontvanger”?

–          Wat zijn de kosten op Bonaire  als het bedrag in USD wordt overgemaakt.

Kunt u ook een overzicht geven als het pensioen uit de Verenigde Staten komt.

Ook zouden wij graag een overzicht van de lokale bankkosten van u ontvangen.

–          Wat kost een overboeking binnen uw bank naar eigen rekening?

–          Wat kost een overboeking binnen uw bank naar een andere rekening?

–          Wat kost een overboeking buiten uw bank, lokaal?

–          Wat kost een overboeking buiten uw bank , buitenland?

–          Wat zijn de maandelijkse lasten voor een rekening?

Is de aanname correct dat bij overboeking van Euro’s deze eerst worden omgerekend in Naf’s en daarna naar USD. Als dit zo is, waarom eerst in Naf’s en dan naar USD en niet direct naar USD?

Antwoorden kunt u lezen bij bankkosten