Archief

De hoogst toegelaten kredietvergoeding en vertragingsvergoeding is 24% per jaar.images

1 januari 2013 is een nieuwe BES wet ingegaan, namelijk Regeling maximale kredietvergoeding

Er is van afgezien al per 1 juli 2012, de datum van inwerkingtreding van de Wfm BES, een maximale kredietvergoeding vast te stellen. Overwogen is dat het wenselijk is de regulering van de kredietverlening enigszins te faseren, gelet op de mogelijke impact van de regels op zowel kredietaanbieders als consumenten. Dit doet er niet aan af dat er onveranderd goede redenen zijn om maxima vast te stellen voor de hoogte van de kredietvergoeding en de vertragingsvergoeding, temeer omdat daarbij kan worden aangesloten bij jurisprudentie van dezelfde strekking. In deze regeling wordt de maximale kredietvergoeding vastgesteld op 24%.

8 mei 2013; Het openen en houden van een bankrekening is nog te moeilijk en te duur voor consumenten. De Europese Commissie wil hier wat aan doen.
Zie http://www.nu.nl/economie/3417616/ec-wil-goedkopere-bankrekeningen-.html

12 augustus 2013

Unkobon heeft in de afgelopen weken de AFM en de OLB directie Toezicht en Handhaving gewezen op het NIET naleven van de wet.

De consumentenbond Bonaire krijgt zeer regelmatig voorbeelden toegestuurd en zal een aanvraag indienen voor verscherpte controle bij meubelzaken.

De registratielijst is AFM register Wfm BES