Archief
Flamingo Post prijzen voor pakketten.

Flamingo Post prijzen voor pakketten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.a.v. de nieuwe prijzen voor 2014 zijn de volgende vragen gesteld aan de vaste Tweede Kamer commissie

Aan de Vaste commissie voor Koninkrijksrelaties

snailmail

Geachte Tweede Kamerleden,

Bijgaand ontvangt u van ons een krantenartikel (26 november 2013) van het Antilliaans Dagblad.

In het artikel komen een aantal uitspraken voor van minister Kamp, die de consument op de BES eilanden zorgen baren.

Kunt u ons informeren over de volgende punten:

  1. De postzegelprijs gaat met meer dan 30% omhoog naar $ 0,88, omdat in Nederland de prijs gehanteerd wordt van 64 euro.  (€0,64 x 1,3=$ 0,83). Daarbij komt nog dat ons minimumloon / koopkracht de helft is van de burger in Nederland. Kamp zegt: “Ik acht deze verhoging acceptabel”. Vindt de Tweede Kamer dat ook?
  2. Autoriteit Consument en Markt is als toezichthouder genoemd. Waar staat dat in de wet? Volgens de ACM geldt het algemeen toezichthouder niet voor de BES eilanden. Geen consuwijzer. Is dit alleen voor de POST (OPTA) georganiseerd?
  3. Ter info, Flamingo Communication is een bestaand bedrijf, echter er wordt nu van eigenaar gewisseld. (Owner Bart Bergman: Flamingo Communications N.V., Faricha & Chenice Apartments & Marthakar BV) Flamingo Express Dutch Caribbean (FEDC). Hoe betrouwbaar is dit?
  4. De post vanuit Nederland komt van POST.NL via Curaçao “De Antillen”. Zijn daar nieuwe afspraken over gemaakt?
  5. Als deze concessiehouder voor de postdienstverlening niet goed functioneert op één van de BES eilanden, wat is het alternatief / vangnet?

Antwoord is hier

Antilliaans Dagblad 26 november 2013

De oude prijzen voor postverzending in 2013 waren gelijk aan de prijzen van 2012

Postal rates BES 2012 page1, page2

De concessie van de huidige post-provider, De Nieuwe Post Nederlandse Antillen (eigenaar daarvan is Canadian Post), zal per 1/1/12014 vervallen. Er is een bieding gaande voor een nieuwe concessie vanaf dat moment voor de komende jaren om post te verzorgen tot 2000 gr.