Archief

Het brede terrein van deze werkgroep omvat alles wat te maken heeft met eerste levensbehoeften en niet onder een van de andere werkgroepen valt. Evenals in voorgaande jaren ligt de focus van de werkgroep in 2015 op prijzen in de supermarkten.

ABB monitor

Op 1 januari 2013 werd voor een flink aantal eerste levensbehoeften de vrijstelling van de Algemene Bestedingsbelasting ABB verruimd. Dit moest resulteren in een forse prijsdaling van levensmiddelen, van groot belang voor de consument. Via de ABB monitor 2012-2013 beoordeelde de werkgroep in hoeverre het voordeel van de verruimde vrijstelling is doorgegeven aan de consument. Uit het aanvullend rapport blijkt in hoeverre dat is gebeurd.

Nibud rapport minimum voorbeeld begrotingen Bonaire

In februari 2014 is het rapport minimum voorbeeld begrotingen Bonaire uitgekomen. Dit rapport bevat een omschrijving van eerste levensbehoeften en de kosten daarvan. Klik hier voor het volledige rapport.

BonKompra

De BonKompra mand bevat 36 veelgekochte producten waarvoor een maximum prijs is afgesproken bij supermarkten die lid zijn van de Vereniging van Bonairiaanse Importeurs en Supermarkten (VBIS). De leden van de VBIS moeten van alle 36 producten minstens één merk van goede kwaliteit op of onder de afgesproken maximum prijs aanbieden.
Klik hier voor meer informatie over BonKompra.