Archief

In 2014 is Unkobon begonnen met enquêtes waarin de mening van de consument over de dienstverlening van bedrijven en instellingen op Bonaire wordt gepeild. De resultaten van de enquetes zijn gepubliceerd en aan de betreffende bedrijven/instellingen gezonden.

In November 2015 start Unkobon een tweede ronde om te zien of er sinds vorig jaar verbeteringen zijn opgetreden in de dienstverlening van de eerder geënquêteerde bedrijven en instellingen. Daarnaast verzamelen we deze keer enkele specifieke gegevens over de bedrijven.