Archief

In verband met het vijfjarig bestaan organiseert Unkobon, de Union di Konsumidó Boneiru, op zondag 5 november van 7 uur tot 10 uur ’s-ochtends een mooie wandeling door de natuur. Het vertrekpunt  is Felt di Snip (Tra’i Montaña). Er is een route van ca 8 kilometer en een kortere route van bijna 4 kilometer uitgezet. Beide routes gaan over vlakke, relatief goede onverharde wegen. Onderweg ziet u schilderachtige kunuku’s, de prachtige flora en fauna van Bonaire en majestueuze panorama’s.

Heel Bonaire kan de activiteiten van de Consumentenbond steunen door mee te lopen. De deelnamekosten van $15  zijn inclusief een origineel Unkobon shirt en een originele Unkobon boodschappentas. Ook is er water en fruit voor de deelnemers. De opbrengst komt  ten goede aan de behartiging van consumentenbelangen op Bonaire. Unkobon wil met de opbrengst ruimte scheppen voor activiteiten als voorlichting over prijzen in supermarkten, voordelig inkopen van kwalitatief goede zonne-installaties, individuele hulp via het consumentenloket, herstel van onjuiste erfpachtverhogingen, enzovoort.

In het verleden heeft Unkobon al veel bereikt voor de consumenten op Bonaire. In de afgelopen vijf jaar kregen alle huishoudens op Bonaire geld terug van WEB, toonde Unkobon aan dat supermarkten het voordeel van de nieuwe ABB vrijstelling niet of niet volledig teruggaven aan de consument, kregen 500 mensen teveel betaalde erfpacht terug, werden maximum prijsafspraken gemaakt voor een basismandje (BonKompra), coördineerde Unkobon de werkzaamheden voor het Nibud-rapport, zorgde Unkobon ervoor dat contante betalingen  aan de belastingdienst kosteloos bleven, werden bezwaren tegen te hoge autobelasting soepel afgedaan, en was er veel aandacht voor leveringen van gas en voor de luchtverbindingen. Met enquêtes gaf Unkobon bedrijven feedback over de serviceverlening waardoor die een sterke prikkel kregen tot verbetering en met een facebook groepspagina faciliteert de bond informatie-uitwisseling tussen consumenten.

Unkobon rekent op de steun van velen. Dus wees solidair en geef je op. Aanstaande zaterdag 30 september begint de kaartverkoop. Op zaterdag en zondag kunt u tussen 10 en 12 terecht bij supermarkten BonDiGro en Van den Tweel.

Meer informatie op onze website: www.consumentenbonaire.com, op onze Facebookpagina Unkobon – ConsumentenBonaire, of bel  +599 782-1009

Comments are closed.