Archief

Leden.

De leden van de vereniging hebben een Bondsraad gekozen die het beleid bepaalt. De leden hebben een directe stem conform de statuten in de toekomst van de vereniging. De Consumentenbond van Bonaire heeft als naam

Union di Konsumido Boneiru (Unkobon)

De bond stelt zich ten doel als onafhankelijke organisatie, zonder binding met enige politieke of levensbeschouwelijke stroming of organisatie, de belangen van de consumenten in het algemeen en van de leden van de bond in het bijzonder op Bonaire- en zo nodig daarbuiten- te behartigen.

Bondsraad

Het hoogste orgaan van de bond zijn de leden en zij hebben de volgende raadsleden van de Bond gekozen:

 • Mw. Amilia Pieternella- Merchant
 • Mw. Joke Moolenburgh- Roozen
 • Mw. Michèle Knuf
 • Dhr. Pim van Caem
 • Dhr. Wietze Koopman

Wat doet de Bondsraad?
De Bondsraad heeft belangrijke bevoegdheden. Zij stelt bijvoorbeeld de hoofdlijnen van het beleid vast, controleert de financiën en benoemt de leden van de Raad van Toezicht en Directie.

Raad van Toezicht (RvT)

De leden van de RvT zijn:

 • Dhr Hein van Senten ( voorzitter van de Bond)
 • Mw. Lydia Sint Jago (vice voorzitter van de Bond)
 • Mw. Natasha van den Heuvel

Wat doet de Raad van Toezicht? 
De Raad van Toezicht (RvT) wordt door de Bondsraad gekozen en is ook gelijk haar belangrijkste gesprekspartner. De RvT informeert de Bondsraad over genomen besluiten en legt verantwoording af over haar handelen. Daarnaast onderhoudt de RvT nauwe contacten met de directie.

Directie

De directie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De directie is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Zij legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

De leden van de directie zijn:

 • Dhr. Eric Booi (secretaris)
 • Dhr. Eelco Moolenburgh (penningmeester)
 • de functie van voorzitter van de directie is vacant.

 

Wilt u ook een bijdrage leveren aan de Consumentenbond Bonaire of zelfs lid worden van de Bondsraad, dan kunt u als Unkobonlid en gesteund door minimaal 5 leden op Bonaire, een bericht sturen naar de directie van de bond, per email naar secretariaat@consumentenbonaire.com