Archief

Door samen te werken kunnen we het hoofd bieden aan en werken aan een oplossing zoeken voor de problemen waarmee we geconfronteerd worden, bij voorbeeld:

  • De hoge prijs van levensmiddelen en andere producten.
  • De prijsstijging van water en licht.
  • De prijsstijging van de erfpacht.
  • Problemen met de levering van water, licht en gas.
  • De hoge prijs van het vervoer, de benzine, de huur van de huizen.
  • De slechte kwaliteit en diensten van maatschappijen.
  • Brieven die in een onbegrijpelijke taal opgesteld zijn.
  • Gebrek aan informatie wat betreft de rechten van de klant.
  • Gebrek aan kennis van de wegen die we begaan moeten om een klacht in te dienen als het om   onze  rechten gaat.