Archief

Algemeen

Wat heeft de Consumentenbond gedaan in 2012:

  • Oprichtingsvergadering op 29 september 2012 is bijgewoond door 30 leden. Lees BR001
  • Introductie per brief en email verstuurd. Lees introductiebrief in NL-PA reactie van de Tweede Kamer, lees brief in
  • Gevraagd advies te geven aan het ministerie van Financiën over wetswijziging financiële markten BES. Lees brief BR011 voor de bevestiging lees brief in
  • Verzoek gestuurd naar de Staatssecretaris van Financiën over uitbreiding nultarief ABB. Lees brief BR014
  • ABB monitor gestart bij 15 supermarkten op Bonaire. Lees persbericht 26-11-2012.
  • Bij WEB bezwaar gemaakt tegen verhoging tarieven. Lees brief 121102 en antwoord brief 121107
  • KortGeding tegen WEB en omdat WEB wees naar Bestuurscollege, dus ook tegen BC. vonnis Kort Geding. Blad1Blad2Blad3Blad4.
  • N.a.v. vonnis is met WEB gesprek geweest op 4 december, voorstel WEB een zesde deel aan de consument terug betalen, tegenvoorstel gedaan. Lees brief BR016
  • WEB heeft voorstel afgewezen. Lees brief …….