Archief

De Consumentenbond Bonaire is op vrijdag 2 november 2012 opgericht. De statuten zijn door de notaris op Bonaire goedgekeurd en ondertekend. Vanaf die dag is er een nieuwe vereniging opgericht die de consument vertegenwoordigd op Bonaire.

Missie

De Consumentenbond is dé vereniging op Bonaire die opkomt voor de belangen van alle consumenten. Met als missie: consumenten in staat stellen beter en makkelijker keuzen te maken, met respect voor mens en milieu.

Bond als vereniging

De Consumentenbond is een vereniging met een professionele werkorganisatie die het ‘bedrijf’ voert. Om alle activiteiten uit te kunnen voeren, is een gezonde bedrijfsvoering onontbeerlijk. Maar het uiteindelijke doel van al onze activiteiten is en blijft: opkomen voor de belangen van consumenten en hen het kiezen makkelijker maken.

Structuur

Via de Bondsraad, het ledenparlement, kunnen leden van de Consumentenbond invloed uitoefenen op het beleid van de vereniging. De Bondsraad bestaat uit 5-9 leden die worden gekozen door de leden van de bond. Bondsraadsleden zitten vier jaar in de raad, maar kunnen zich daarna nog twee keer herkiesbaar stellen.