Archief

Author Archive

Print

 

 

 

 

 

 

 

UNKOBON BLIJ MET STEUN EILANDSRAAD
Politieke aandacht BonKompra wenselijk.

Op 8 januari publiceerde Unkobon de hand-out die de consumentenbond heeft aangeboden aan bezoekende leden van de Eerste en Tweede kamer. In deze hand-out vroeg Unkobon onder andere aandacht voor het uitstellen van toegezegde subsidies op de gebruikstarieven voor elektriciteit en water op Bonaire. Het uitblijven van de subsidie is een belangrijke oorzaak van de stijging van de tarieven voor elektriciteit per 1 januari met 24%.

Op dinsdag 16 januari j.l. heeft de Eilandsraad  in een motie het Bestuurscollege gevraagd om maatregelen die de impact van prijsverhogingen per 1 april 2018  voor water en elektriciteit te matigen. Het BC wordt opgedragen om de subsidie op drinkwater en elektriciteit nu zo snel mogelijk aan te vragen in Den Haag en twee weken voordat de prijsverhoging van april plaatsvindt, de consument voor te lichten over het zuinig omgaan met water en elektriciteit.

De Eilandsraad overweegt daarnaast dat de overheid de prijscontrole op eerste levensbehoeften moet intensiveren in samenwerking met de Tienda pa Konsumidó en Unkobon.

De consumentenbond pleit al anderhalf jaar voor maatregelen die de gevolgen van de Wet Elektriciteit en Drinkwater BES zullen matigen. Om samen met de Tienda pa Konsumidó Boneiru te komen tot prijsvergelijkingen bij supermarkten op Bonaire,  heeft Unkobon eind november 2017 bij het ministerie van Economische Zaken een projectplan ingediend.
In januari start Unkobon op haar facebook pagina (fb,com/Unkobon) een  voorlichtingscampagne met besparingstips voor elektriciteit.

Unkobon ziet de motie van 16 januari 2018 van de eilandsraad als ondersteuning van deze initiatieven. De consumentenbond hoopt dat er ook politieke aandacht komt voor het vernieuwen van de Bon Kompra afspraak van 2014. Dankzij deze afspraak kreeg een pakket van 36 producten bij deelnemende supermarkten in de bario’s dezelfde lage prijs als in de grote supermarkten aan de Kaya Industria (gemiddeld 20% goedkoper). De afspraak was een half jaar geldig.

Viering 5 jarig bestaan Unkobon

In verband met het vijfjarig bestaan organiseert Unkobon op zondag 5 november 2017 van 7 uur tot 10 uur ’s-ochtends een mooie wandeling door de natuur. Het vertrekpunt  is Felt di Snip (Tra’i Montaña). Er is een route van ca 8 kilometer en een kortere route van bijna 4 kilometer uitgezet. Beide routes gaan over vlakke, relatief goede onverharde wegen. Onderweg ziet u schilderachtige kunuku’s, de prachtige flora en fauna van Bonaire en majestueuze panorama’s.

Heel Bonaire kan de activiteiten van de Consumentenbond steunen door mee te lopen. De deelnamekosten van $15  zijn inclusief een origineel Unkobon shirt en een originele Unkobon boodschappentas. Ook is er water en fruit voor de deelnemers.

Kaartverkoop:

  • dagelijks bij Lisa Convenience Store aan de Kaya Nikiboko Zuid en bij de Posada Para Mira te Rincon.
  • Op 28 en 29 oktober van 10:00 -12:00 uur bij Bondigro en Van den Tweel

Kaartverkoop en ophalen originele Unkobon T-shirts en boodschappentassen

  • op vrijdag 3 november van 17:00 tot 19:00 uur bij Van den Tweel
  • op zaterdag 4 november van 12:00 – 18:00 bij restaurant El Mundo aan de Kaya Grandi.
  • Laatste mogelijkheid  op 5 november van 6:00 – 6:45 uur op locatie (Felt di Snip)

U kunt lid worden van Unkobon door onderstaand formulier in te vullen

Inschrijving wandeling 5 jarig bestaan

In verband met het vijfjarig bestaan organiseert Unkobon, de Union di Konsumidó Boneiru, op zondag 5 november van 7 uur tot 10 uur ’s-ochtends een mooie wandeling door de natuur. Het vertrekpunt  is Felt di Snip (Tra’i Montaña). Er is een route van ca 8 kilometer en een kortere route van bijna 4 kilometer uitgezet. Beide routes gaan over vlakke, relatief goede onverharde wegen. Onderweg ziet u schilderachtige kunuku’s, de prachtige flora en fauna van Bonaire en majestueuze panorama’s.

Heel Bonaire kan de activiteiten van de Consumentenbond steunen door mee te lopen. De deelnamekosten van $15  zijn inclusief een origineel Unkobon shirt en een originele Unkobon boodschappentas. Ook is er water en fruit voor de deelnemers. De opbrengst komt  ten goede aan de behartiging van consumentenbelangen op Bonaire. Unkobon wil met de opbrengst ruimte scheppen voor activiteiten als voorlichting over prijzen in supermarkten, voordelig inkopen van kwalitatief goede zonne-installaties, individuele hulp via het consumentenloket, herstel van onjuiste erfpachtverhogingen, enzovoort.

In het verleden heeft Unkobon al veel bereikt voor de consumenten op Bonaire. In de afgelopen vijf jaar kregen alle huishoudens op Bonaire geld terug van WEB, toonde Unkobon aan dat supermarkten het voordeel van de nieuwe ABB vrijstelling niet of niet volledig teruggaven aan de consument, kregen 500 mensen teveel betaalde erfpacht terug, werden maximum prijsafspraken gemaakt voor een basismandje (BonKompra), coördineerde Unkobon de werkzaamheden voor het Nibud-rapport, zorgde Unkobon ervoor dat contante betalingen  aan de belastingdienst kosteloos bleven, werden bezwaren tegen te hoge autobelasting soepel afgedaan, en was er veel aandacht voor leveringen van gas en voor de luchtverbindingen. Met enquêtes gaf Unkobon bedrijven feedback over de serviceverlening waardoor die een sterke prikkel kregen tot verbetering en met een facebook groepspagina faciliteert de bond informatie-uitwisseling tussen consumenten.

Unkobon rekent op de steun van velen. Dus wees solidair en geef je op. Aanstaande zaterdag 30 september begint de kaartverkoop. Op zaterdag en zondag kunt u tussen 10 en 12 terecht bij supermarkten BonDiGro en Van den Tweel.

Meer informatie op onze website: www.consumentenbonaire.com, op onze Facebookpagina Unkobon – ConsumentenBonaire, of bel  +599 782-1009