Archief

Author Archive

Met ingang van 1 april 2018 is er een nieuwe tariefstructuur voor elektriciteit. In deze nieuwe tariefstructuur betalen alle aansluitingen een vast bedrag per maand voor het netwerk, ongeacht het gebruik. Tot 1 april had Bonaire alleen een variabel tarief waarin ook de netwerkkosten waren inbegrepen. Kleingebruikers betaalden daardoor veel minder voor het netwerk dan grootgebruikers.

Tot 1 januari 2018 kostte elektriciteit 30,9 cent per kilowattuur (kWh).  Voor de maanden januari – maart ging de prijs met 24% omhoog tot 38,2 cent per kWh. Dit gold ook voor Pagabon.
Voor gebruik in de maand april betalen huishoudens tijdelijk een vast tarief van $20,83. Naar verwachting gaat dit vaste tarief per 1 mei flink omhoog. Het tarief voor het verbruik is vastgesteld op 25,84 cent per kWh. Het Pagabon tarief voor april is 35,8 cent per kWh. In het Pagabon tarief is de vergoeding voor het vastrecht inbegrepen.

In de tabel hiernaast kunt u opzoeken wat de nieuwe tarieven voor u betekenen. De bedragen zijn inclusief de tijdelijke korting op het vaste gebruikerstarief.

Een zeer zuinig huishouden dat gemiddeld 200 kWh per maand gebruikt vorig jaar maandelijks 200 x $0,309 = $61,80. Met de tarieven van april wordt dat $72,52, ruim 17% meer dan in 2017. Pagabon gebruikers betalen in

april ongeacht het gebruik bijna 16% meer dan in 2017.

Bijna een kwart van de huishoudens gebruikt 200 kWh per maand of minder.

Huishoudens met elektriciteitsgebruik tot 400 kWh per maand gaan in het nieuwe stelsel meer betalen. Bij een maand gebruik van 412   kWh of meer krijgt men een lagere rekening dan in het oude stelsel.

In de grafiek hiernaast zijn de procentuele verschillen in beeld gebracht.

Met ingang van 1 april 2018 is er een nieuwe tariefstructuur voor drinkwater. Tot die datum had Bonaire een progressieve tariefstructuur, waarbij kleingebruikers veel minder betaalden dan grootgebruikers.
Iedereen betaalde een vastrecht van $7, maar als er per maand maximaal 4 m³ werd gebruikt, gold een tarief van 69 cent per m³. Voor 4 m³ kwam er een rekening van $7 plus 4 x 69 cent, in totaal $9,76. Bij een gebruik van 8 m³ betaalde men $7 plus 4 x $0,69 plus 3 maal $2,81 plus 1 x  $4,42, in totaal $22,61.

In de nieuwe tariefstructuur per 1 april 2018 gelden voor huishoudens de tarieven: vastrecht $7,- tarief per m³ $3,7638. Voor 4 m³ per maand wordt de rekening vanaf april $7 plus 4 x $3,7638, in totaal $22,06.

Een vijfde van de aansluitingen gebruikt gemiddeld 4 m³ of minder per maand, de helft van de aansluitingen gemiddeld 8 m³ of minder. Een kwart van de aansluitingen gebruikt 14 m³ of meer.

In de tabel hiernaast kunt u opzoeken wat de nieuwe tarieven voor u betekenen. NB de bedragen zijn inclusief het vaste gebruikerstarief voor huishoudens.

Huishoudens met watergebruik tot 13 m³ per maand gaan in het nieuwe stelsel meer betalen. Bij een maandgebruik van 14 m³ of meer krijgt men een lagere rekening dan in het oude stelsel.

In de grafiek hieronder worden de procentuele verschillen in beeld gebracht.

Huishoudens kunnen aanzienlijk besparen op hun elektriciteitsrekening. Op de website en de FB pagina is de consumentenbond van Bonaire gestart met een campagne met besparingstips.

Tip 2. Vervang gloeilampen en TL buizen door LED lampen. Vervanging van een 60 watt gloeilamp voor buitenverlichting door een LED lamp met vergelijkbare lichtopbrengst geeft een besparing van ongeveer $84 per jaar.  Vervanging van een 36 watt TL-buis door een vergelijkbare LED lamp bespaart ca. $35 per jaar. Deze berekening geldt met de tarieven per 1-1-2018 van WEB.